Sunchip
shining a new
light on solar.

Tot 20% betere dakbedekking

Tot 12% meer opbrengst op systeem niveau

Modulaire inductieve technologie

Nieuwe standaard

Vanuit haar wens om een groenere wereld toegankelijk te maken voor iedereen, ontwikkelde het team van SunChip een volledig nieuw en betaalbaar product op het gebied van zonne-energie.

Zij zag een grote vraag naar kostenefficiënte, duurzame oplossingen voor het toepassen van zonne-energie bij agrariërs als gevolg van het moeten vervangen van asbestdaken. Vanuit dit oogpunt ontwikkelde zij een nieuw agrarisch daksysteem met geïntegreerde zonnepanelen in combinatie met een innovatief daksysteem en slimme elektronica. Zo zag je zonnepanelen nog nooit.

Maak kennis met deze kostenefficiënte, brandveilige en volledig draadloze technologie op het gebied van zonne-energie. Lees, klik en ontdek vandaag nog alle voordelen die SunChip jou biedt.

Technology

Technologie

Wij bij Sunchip produceren agrarische dak-systemen waar zonnepanelen in geïntegreerd zijn in combinatie met door ons ontwikkelde innovaties. De innovatieve technologie achter onze Sunchip dakplaten maakt dat installatie eenvoudiger en veiliger kan, de dakplaten een hogere mate van brandveiligheid hebben en een langere levensduur kennen. Daarnaast maakt de technologie dat de geïntegreerde zonnepanelen minder gevoelig zijn voor schaduw of vervuiling, waardoor op jaarbasis tot 12% meer elektriciteit kan worden gegenereerd.

Hogere prestaties

Elk van de zonnedakplaten van Sunchip zijn voorzien van meerdere – door ons ontwikkelde – geïntegreerde nano voltage optimizers (NVO’s). Dit zorgt ervoor dat een (tijdelijk) onderpresterend zonnepaneel geen negatieve invloed meer uitoefenen op de prestatie van de andere zonnepanelen. Hierdoor heeft vervuiling en schaduw significant minder impact op het functioneren van zonnepanelen.

Deze slimme toepassing maakt de panelen in staat om optimale prestaties te genereren, zelfs onder suboptimale omstandigheden zoals schaduw, neerslag of vervuiling. Omdat SunChip haar panelen onderverdeelt in clusters kan zelfs eventuele ‘onderprestatie’ tussen clusters binnen één enkel zonnepaneel worden ondervangen. Daarnaast is de door Sunchip ontwikkelde enabling technology (de NVO) volledig geïntegreerd in het paneel. Hierdoor hoeft er geen extra elektronica los aangesloten te worden en kunnen de installatiekosten lager gehouden worden.

Snelle, eenvoudige & veilige installatie

  • Ons unieke railsysteem maakt installatie vanaf de grond mogelijk. Dit is een volledig nieuwe, door SunChip ontwikkelde, techniek. Zo liggen de dakplaten snel, gemakkelijk en veilig op het gebouw en kunt u er zo snel mogelijk gebruik van maken.

Brandveilig en lage spanning

Doordat de SunChip panelen afzonderlijk van elkaar functioneren, stroomt het vermogen dat ieder paneel opwekt alleen door de betreffende paneel zelf. Dit houdt  de stroomspanning laag en maakt dat het daksysteem kan voldoen aan de zogehete Low Voltage Directive. Dit geeft een veel lager risico op calamiteiten dan dat dit het geval is bij bestaande, grootschalige en serie geschakelde, systemen waarbij de panelen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn en het totale opgewekte vermogen door alle panelen stroomt. Daarnaast maakt draadloze verbinding connectoren overbodig wat eveneens bijdraagt aan een hogere brandveiligheid.

Maximale dekkingsgraad van het dak

Onze unieke technologie en installatiemethode maken het mogelijk om daken en gevels over de gehele oppervlakte maximaal te voorzien van zonnecellen.   kan tot wel 20% meer dakbedekking worden bereikt dan met andere, reeds bestaande, systemen mogelijk is.

Lage investeringskosten

Doordat de zonnepanelen geïntegreerd zijn in de dakplaten, kan het plaatsen van een nieuw dak én zonnepanelen in één arbeidsgang plaatsvinden. Daarbij maakt onze innovatieve installatietechniek het plaatsen van het dak sneller en eenvoudiger. Mede hierdoor kunnen wij onze systeem kosten laag houden.

Agrariërs

De biologische en duurzaam ingestelde agrariërs in Nederland kennen al sinds jaar en dag vele uitdagingen om hun boerenbedrijf in stand te kunnen houden. Binnen SunChip zien wij juist binnen deze sector de vele mogelijkheden die zij onze samenleving te bieden heeft. Deze mogelijkheden willen wij met onze duurzame  producten ondersteunen en helpen doorontwikkelen zodat zij hun standaard hoog kunnen houden en de kosten rendabel.

Heb jij als agrariër na het wegvallen van de subsidieregeling Asbestdaken jouw oude dak nog steeds niet kunnen vervangen? Dan is dit misschien wel de ultieme mogelijkheid. Dit hebben wij jou allemaal te bieden:

Lees verder

Dak en stroom in één

Jouw oude (asbest-)dak eraf en slechts één nieuw dak ínclusief zonnecellen erop!

Je leest het goed. Onze zonnecellen zijn verwerkt ín de dakplaten. Dit betekent dat het leggen van het dak en het plaatsen van de zonnedakplaten slechts één handeling omvat waar dit anders in twee afzonderlijke fases gebeurd.

Daarbij, ons unieke railsysteem maakt installatie vanaf de grond mogelijk. Dit is een volledig nieuwe, door SunChip ontwikkelde, techniek. Zo liggen de zonnedakplaten snel, gemakkelijk en veilig op het gebouw. Door deze techniek kan het dak met minder mankracht en in een korter tijdsbestek veilig worden geplaatst en geïnstalleerd.

Lees verder

Aansluiten bij jouw behoefte

In het voorgesprek worden de huidige behoeften en toekomstige wensen met betrekking tot energie, opschaling en budget besproken zodat hierover vooraf al een passend advies kan worden gegeven. De juiste hoeveelheid zonnestroom en de mogelijkheid om dit op te slaan of om te zetten in warmte of bijvoorbeeld brandstof, maar alleen als dit in jouw plaatje past. Wij zullen nooit iemand ertoe zetten om meer af te nemen dan nodig. Dit is ook niet in ons belang omdat wij langer voor jou willen klaarstaan dan vandaag. Tijden veranderen en zo ook de behoeftes van een agrariërs. Als dit betekend dat er meer zonnestroom nodig is of deze beter benut kan worden, dan helpen wij graag.

Daarnaast wil Sunchip de kleinere vakspecialisten ondersteunen en regionaal bijdragen aan onder meer het bieden van opleidingen in het plaatsen en installeren van SunChip systemen aan onder meer kleine zelfstandigen, werkzoekenden, omscholers en lager geschoolden. Zo creëren wij gezamenlijk een bedrijfstak die weet wat hij doet en voor wie hij het doet.

Lees verder

Kostenbesparend, slim en eerlijk

Kwaliteit en duurzaamheid bestaan bij SunChip uit een less is more benadering. Zowel voor wat betreft financiële investering als in het genereren van CO-2 footprint.

Het unieke railsysteem maakt het mogelijk dat zonnepanelen snel en eenvoudig kunnen worden geplaatst. Daarnaast is elk paneel voorzien van een stukje slimme Sunchip elektronica, waardoor de stroomspanning laag blijft en de aansluiting draadloos kan worden gemaakt. Hierdoor wordt installatie makkelijker en veiliger en kan bovendien de installatiekosten laag worden gehouden en de kans op brand aanzienlijk worden verlaagt.

De aarde heeft ons als samenleving veel gegeven. Het is nu tijd om terug te geven. Terug te geven aan alles dat onze planeet biedt, aan alles dat onze planeet is en hoort te zijn. Daar hoort ook de duurzaam werkende agrarische sector bij. Kwaliteit hoeft niet onnodig duur te zijn. Daarom zijn onze duurzame producten en installatieprocessen transparant, regionaal, snel, slim en eerlijk.

Contact

OP-Oost

Binnen het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 is nu ruim 6,8 miljoen euro subsidie toegekend aan 6 projecten om te werken aan slimme CO2 reductie. Het ontwikkelen van het productieproces van het Sunchip zonnedaksysteem is hier een van!

Lees meer op:

https://www.op-oost.eu/Nieuwsberichten/6,8-miljoen-voor-projecten-Slimme-CO2-reductie.html

Ontmoet
het team

Contact us

Sunchip Holding B.V. | Kleine Veld 33B | 7751 BG Dalen
Sunchip Projects B.V. | Industrieplein 1 | 7553 LL Hengelo

    Contact opnemen

    ×